مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران: افزایش نرخ ارز فرصتی برای صادرات است

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از صندوق ضمانت صادرات ایران، افروز بهرامی در دیدار با حسین مهری، مدیرعامل بانک صنعت و معدن افزود: با توجه به شرایط موجود ضرورت دارد تا خدماتی در قالب محصولات جدید بیمه ای و تضمینی برای صادرکنندگان ارائه شود.
وی ادامه داد: عوامل تعیین کننده صادرات را می توان به دو گروه عوامل طرف تقاضا و عوامل طرف عرضه تقسیم کرد. عوامل طرف تقاضا شامل شرایط اقتصادی کشورهای خریدار است و عوامل طرف عرضه نیز شامل ظرفیت تولید و شرایط اقتصادی حاکم بر فعالیت های تولیدی است؛ بنابراین نقش بانک ها در بهبود شرایط طرف عرضه صادرات بسیار حایز اهمیت است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران استفاده از بیمه نامه های اعتبار صادراتی صندوق را از بهترین و ارزان ترین راه های پوشش و مدیریت ریسک صادرات معرفی و به صادرکنندگان توصیه کرد تا بیش از پیش از این خدمات استفاده کنند.
بهرامی بانک صنعت و معدن را مهمترین و تخصصی ترین بانک توسعه ای کشور در امر رونق تولید و افزایش صادرات دانست و گفت: رونق تولید از سه منظر بهبود فضای کسب و کار، تحریک عرضه و تحریک تقاضا دارای اهمیت است.
حسین مهری، مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز در این دیدار با تأکید بر نقش این بانک تخصصی در رونق تولید و گسترش صادرات بیان کرد: رونق تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی لازمه توسعه صادرات است که این موضوع، موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: تجارت خارجی موتور محرک رشد اقتصادی است و در شرایط کنونی، تسهیل فرآیند صادرات می تواند ارز آوری خوبی برای کشور داشته باشد و باید صادرات کالاهای نهایی مورد توجه قرار گیرد و از خام فروشی جلوگیری شود.
مهری اضافه کرد: در شرایط کنونی محدودیت‌های نقل ‌و انتقال پول و مراودات تجاری، رسالت متولیان امر تولید و صادرات را سنگین‌تر می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: این بانک علاوه بر ارائه مشاوره های تخصصی به تولید کنندگان و صنعت گران در نظر دارد، خدمات تخصصی بانکی با همکاری صندوق ضمانت صادرات به صادرکنندگان ارائه کند که در این مورد، لزوم همکاری های مشترک بیشتر بین این بانک و صندوق از اهمیت زیادی برخوردار است.

  • Source: ایرنا
  • Newsgroup: Customs News
  • Insert date: 5/7/2019
  • Views: 146