Transit Article

 • Title:
 • from:
 • Up to date:
 • کاربرد ارزیابی ریسک امنیتی در سامانه حمل و نقل مواد خطرناک
  کاربرد ارزیابی ریسک امنیتی در سامانه حمل و نقل مواد خطرناک

  این مقاله در صدد آن است که الگویی کارآمد از ارزیابی ریسک امنیتی در خصوص تهدیدهای پیش رو در سامانه های حمل و نقل مواد خطرناک ارائه نماید. در این پژوهش، مراد از تهدیدهای مورد بررسی، تهدیدهای انسان ساخت و مخاطرات ناشی از حملات تروریستی و یا خرابکاری می باشد. به منظور کاراتر ساختن مباحث، مثالی از ارزیابی ریسک امنیتی سامانه حمل مواد خطرناک و آسیب پذیری های انسان ساخت ارائه گشته است. در انتها نیز با استفاده از مطالعه موردی مذکور، به محاسبه ریسک امنیتی سامانه حمل هیدروکربن و همچنین ارائه اقدامات مقابله

  • Group : Shipping Articles
  • Views : 540
  • Insert date: 9/24/2018
 • شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)
  شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

  نقش مهم حمل و نقل در گردش کالا و توزيع ثروت در عرصه بين الملل، تصويب مقررات يکنواخت بين المللي را ضروري گردانيده است. در اين ميان، يکي از کنوانسيونهاي داراي اهميت، کنوانسيون راجع به قرارداد حمل و نقل بين المللي کالا از طريق جاده معروف به CMR است. جمهوري اسلامي ايران نيز به دليل آثار مهم اقتصادي ناشي از پيوستن به کنوانسيون، به اين کنوانسيون ملحق گرديده است. به رغم گذشت بيش از 14 سال از تاريخ الحاق به اين کنوانسيون، ادبيات حقوقي ايران از غناي کافي در اين خصوص برخوردار نيست. از آن جايي که اعمال کنو

  • Group : Shipping Articles
  • Views : 541
  • Insert date: 9/23/2018